This document is not available in English version.

[ OI ]
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY INFORMATYCZNEJ

Olimpiada Informatyczna

  Olimpiada Informatyczna jest organizowana przy współudziale
[ Asseco Poland S.A. ]

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą, której uczestnicy muszą się wykazać wieloma umiejętnościami informatycznymi. Rozwiązanie zadania olimpijskiego polega na wyłuskaniu i wyspecyfikowaniu rzeczywistego problemu algorytmicznego ukrytego w treści zadania, dyskusji możliwych rozwiązań (algorytmów) i wyborze tego najwłaściwszego, dobraniu odpowiednich struktur danych, zaprogramowaniu rozwiązania w wybranym języku programowania oraz dokładnym przetestowaniu otrzymanego programu. Etapy rozwiązywania zadania olimpijskiego są rzeczywistymi etapami rozwiązywania problemów, na jakie napotyka w swojej pracy każdy informatyk.

Zadania olimpijskie nie są łatwe, ale są ciekawe, pouczające i przynoszą wiele satysfakcji wszystkim, którzy próbują się z nimi zmierzyć.

Oficjalny adres Olimpiady Informatycznej:

Olimpiada Informatyczna,
OEIiZK
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa
 
tel. (0 22) 626 83 90
fax. (0 22) 626 92 50
olimpiada@oi.edu.pl

XVI Olimpiadę Informatyczną wspierają następujące instytucje