Polish version    English version  
  History of OI -> X OI 2002/2003 -> For contestants


 News
 About Olympic
 History of OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
Schedule
Problems
Stage III - results
Stage II - results
Stage I - results
Stage II
Rules
For contestants
Helpful resources
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 OI books
 National team
 Olympic camps
 Photo gallery
 Links
 SIO
 MAIN
This document is not available in English version.

Informacje o Free Pascal Compiler

FPC jest darmowym kompilatorem języka Pascal. Dostępne są jego wersje dla różnych systemów operacyjnych, m.in. DOS, Windows, Linux. Więcej informacji na temat kompilatora można znaleźć na stronie projektu: http://www.freepascal.org/. Ponadto FPC jest standardowym pakietem w większości dystrybucji Linuxa.

Potrzebne pliki (wersja 1.0.6 dla DOS)

plik rozmiar opis
install.exe282kbinstalator kompilatora
install.dat11kbplik konfiguracyjny instalatora
basego32.zip1327kbkompilator i podstawowe narzędzia
asldgo32.zip552kbdodatkowe narzędzia GNU
idego32.zip1045 kbśrodowisko programistyczne FP.EXE
doc-htm.zip668kbdokumentacja (w HTML)
unzip.exe42kbprogram rozpakowujący pliki ZIP

Instalacja kompilatora w systemie DOS

 1. Ściągnij wszystkie podane wyżej pliki i skopiuj je do katalogu tymczasowego,
 2. Za pomocą unzip.exe odpakuj plik cmdpmi4b.zip (w nim zawarte są plik zapewniające obsługę DPMI).
 3. Uruchom instalator (install.exe), wybierz odpowiedni katalog docelowy (domyślnie c:\pp).
 4. Dodaj do zmiennej PATH katalog w którym zostały zainstalowane pliki wykonywalne kompilatora (zazwyczaj c:\pp\bin\go32v2).
 5. Kompilator jest już zainstalowany, można go uruchomić komendą ppc386, środowisko programistyczne można uruchomić poleceniem fp.exe.

Różnice pomiędzy Turbo Pascalem a Free Pascalem

Wyliczanie formuł logicznych

Turbo Pascalu można było za pomocą dyrektywy $B regulować, czy obliczanie formuł logicznych jest skrócone czy całkowite. We Free Pascalu obliczanie formuł logicznych jest zawsze skrócone, a dyrektywa $B ignorowana. Oznacza to, że obliczanie wartości wyrażenia kończy się, gdy jego wynik jest już znany.

Przykład: Mamy dwie funkcje o sygnaturach:

  function f:boolean;
  function g:boolean;

i wykorzystujemy podczas obliczania wartości logicznej

  ...
  if f and g then ...
  ...

Jeśli funkcja f zwróci wartość False, to niezależnie od wartości, jaką zwróciłaby funkcja g, wyrażenie f and g będzie nieprawdziwe. W tej sytuacji funkcja g nie będzie wywołana.

Wartość zwracana przez funkcję

W języku Pascal zwrócenie wartości funkcji ma taką samą składnię jak przypisanie wartości zmiennej o nazwie równej nazwie funkcji. Oto przykład:

  function mnoz(a,b:integer):integer;
  begin
   mnoz:=a*b; 
  end;

We Free Pascalu można używać mnoz tak jak zmiennej - można nie tylko na mnoz przypisywać, ale także odczytywać wartość mnoz. Powoduje to niestety niekompatybilność z Turbo Pascalem. We fragmencie programu

  function f:integer;
  begin
   f:=0;
   while f<1 do begin
    ...
   end;
  end;

odwołanie do f w warunku sterującym pętlą while powoduje w Turbo Pascalu wywołanie rekurencyjne, natomiast we Free Pascalu jest to po prostu odwołanie do aktualnie przechowywanej wartości powrotu funkcji. Żeby otrzymać we Free Pascalu funkcjonalność Turbo Pascala, należy dopisać parę nawiasów:

  function f:integer;
  begin
   f:=0;
   while f()<1 do begin
    ...
   end;
  end;

Inne różnice

Na tym nie kończy się lista różnic pomiędzy kompilatorami. Można wyliczyć na przykład większą liczbę zarezerwowanych słów oraz brak ograniczenia wielkości tablic do 64 KB. Bardziej wyczerpujący opis różnic można znaleźć w dokumentacji Free Pascala.
Print friendly version