This document is not available in English version.

Wskazówki dla uczestników

  1. Aby Twoje rozwiązanie mogło zostać właściwie ocenione, zastosuj się do ustaleń zawartych w "Zasadach organizacji zawodów" i treści zadań.
  2. Przestrzegaj dokładnie warunków określonych w tekście zadania, w szczególności wszystkich reguł dotyczących nazw plików.
  3. Twój program powinien czytać dane ze standardowego wejścia i zapisywać dane wyjściowe na standardowe wyjście.
  4. Należy założyć, że dane testowe są bezbłędne, zgodne z warukami zadania i podaną specyfikacją wejścia. Twój program nie musi tego sprawdzać.
  5. Nie przyjmuj żadnych założeń, które nie wynikają z treści zadania.
  6. Staraj się dobrać taką metodę rozwiązania zadania, która jest nie tylko poprawna, ale daje wyniki w jak najkrótszym czasie.
  7. Ocena za rozwiązanie zadania jest określana na podstawie wyników testowania programu i uwzględnia poprawność oraz efektywność metody rozwiązania użytej w programie. W szczególności programy poprawne, lecz działające zbyt długo - zwłaszcza dla dużych rozmiarów danych - mogą zostać ocenione nisko.
  8. Koniecznie zapoznaj się z materiałami dostępnymi w witrynie Olimpiady: www.oi.edu.pl.