This document is not available in English version.

III Olimpiada Informatyczna 1995/1996

Tytuł:III Olimpiada Informatyczna 1995/1996

Copyright by Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, ul.Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa


Niebieska Książeczka w formie elektronicznej

dyskietka z rozwiązaniami wzorcowymi i testami oi3-dysk.zip (294 kb)