Polish version    English version  
  Photo gallery


 News
 About Olympic
 History of OI
 OI books
 National team
 Olympic camps
 Photo gallery
Adds' history
By date
By location
By occasion
By people
 Links
 SIO
 MAIN
People

List of people

 <<Displaying: 1 - 10 of 15  >>

Nr: 291
Date: 1999-04-22
Location: Polska -> Sopot
Occasion: 6 OI -> Etap III
Author: Tomasz Waleń
People on the photo: Tomasz Waleń

Nr: 442
Date: 2000-04-21
Location: Polska -> Sopot -> Liceum
Occasion: 7 OI -> Etap III -> Omowienie Zadan
Author: Tomasz Waleń
People on the photo: Tomasz Waleń

Nr: 566
Date: 2003-08-16
Location: USA -> Chicago
Occasion: IOI2003 -> Przed oficjalną olimpiadą
Description: Wszyscy razem
Author: Marcin Michalski
People on the photo: Michał Brzozowski, Krzysztof Diks, Marcin Kubica, Tadeusz Kuran, Marcin Michalski, Bartosz Walczak, Tomasz Waleń, Filip Wolski

Nr: 571
Date: 2003-08-19
Location: USA -> Wisconsin -> Kompleks uniwersytetu
Occasion: IOI2003 -> Poza zawodami ...
Description: Gra w DiscGolfa
Author: Marcin Michalski
People on the photo: Marcin Kubica, Tomasz Waleń

Nr: 576
Date: 2003-08-20
Location: USA -> Wisconsin -> Kompleks uniwersytetu
Occasion: IOI2003 -> Poza zawodami ...
Description: Mexican Fiesta
Author: Marcin Michalski
People on the photo: Krzysztof Diks, Marcin Kubica, Tadeusz Kuran, Bartosz Walczak, Tomasz Waleń

Nr: 560
Date: 2003-08-22
Location: USA -> Chicago -> Jackowo
Occasion: IOI2003 -> Przed oficjalną olimpiadą
Author: Marcin Michalski
People on the photo: Michał Brzozowski, Krzysztof Diks, Marcin Kubica, Tadeusz Kuran, Marcin Michalski, Bartosz Walczak, Tomasz Waleń, Filip Wolski

Nr: 572
Date: 2003-08-22
Location: USA -> Wisconsin -> Kompleks uniwersytetu
Occasion: IOI2003 -> Dzień zakończenia
Author: Marcin Michalski
People on the photo: Michał Brzozowski, Krzysztof Diks, Marcin Kubica, Tadeusz Kuran, Marcin Michalski, Bartosz Walczak, Tomasz Waleń, Filip Wolski

Nr: 573
Date: 2003-08-22
Location: USA -> Wisconsin -> Kompleks uniwersytetu
Occasion: IOI2003 -> Dzień zakończenia
Author: Marcin Michalski
People on the photo: Michał Brzozowski, Krzysztof Diks, Marcin Kubica, Tadeusz Kuran, Marcin Michalski, Bartosz Walczak, Tomasz Waleń, Filip Wolski

Nr: 578
Date: 2003-08-22
Location: USA -> Wisconsin -> Kompleks uniwersytetu
Occasion: IOI2003 -> Dzień zakończenia
Author: Marcin Michalski
People on the photo: Michał Brzozowski, Krzysztof Diks, Marcin Kubica, Tadeusz Kuran, Marcin Michalski, Bartosz Walczak, Tomasz Waleń, Filip Wolski

Nr: 579
Date: 2003-08-22
Location: USA -> Wisconsin -> Kompleks uniwersytetu
Occasion: IOI2003 -> Dzień zakończenia
Author: Marcin Michalski
People on the photo: Michał Brzozowski, Krzysztof Diks, Marcin Kubica, Tadeusz Kuran, Marcin Michalski, Bartosz Walczak, Tomasz Waleń, Filip Wolski

 <<Displaying: 1 - 10 of 15  >>