Polish version    English version  
  Komitety


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
Komitet Główny
Komitety okręgowe
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN

Zadanie: Lot na marsa


Bajtazar postanowił polecieć na Marsa, aby zwiedzić istniejące tam stacje badawcze. Wszystkie stacje na Marsie leżą na okręgu. Bajtazar ląduje w jednej z nich, a następnie porusza się za pomocą specjalnego pojazdu, który jest napędzany odpowiednim paliwem. Litr paliwa starcza na metr jazdy. Zapasy paliwa są jednak niewielkie, różne jego ilości znajdują się w różnych stacjach. Bajtazar może tankować paliwo na stacji, na której w danym momencie się znajduje, nie więcej jednak, niż dostępna tam jego ilość (pojemność baku jest nieograniczona). Musi mu to wystarczyć na dojazd do następnej stacji. Bajtazar musi zdecydować, gdzie powinien wylądować, tak żeby mógł zwiedzić wszystkie stacje. Na koniec Bajtazar musi wrócić do stacji, w której wylądował. W czasie podróży Bajtazar musi poruszać się po okręgu, stale w wybranym jednym z dwóch kierunków.

Zadanie

Napisz program, który:
  • wczyta ze standardowego wejścia liczbę stacji na Marsie, odległości między nimi i ilości paliwa dostępne w każdej z nich,
  • dla każdej stacji sprawdzi, czy Bajtazar może tam wylądować, czyli czy zaczynając tam i jadąc w wybranym przez siebie kierunku, może objechać wszystkie stacje i wrócić do swojej rakiety,
  • wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia zapisana jest jedna liczba całkowita N (3 <=  N <=  1 000 000). Jest to liczba stacji na Marsie. Stacje są ponumerowane od 1 do N. W kolejnych N wierszach znajdują się opisy poszczególnych stacji i odległości między nimi. W i + 1-szym wierszu znajdują się dwie liczby całkowite: pi oraz di (pi<= 0, di > 0). Pierwsza z nich to ilość paliwa w litrach dostępna na i-tej stacji. Druga z nich to odległość w metrach pomiędzy stacją i a i + 1 (oczywiście dN to odległość między stacją N a 1). Łączna ilość dostępnego paliwa, a także suma wszystkich odległości między stacjami nie przekracza 2 000 000 000.

Wyjście

Na standardowe wyjście powinieneś wypisać N wierszy. W i-tym wierszu powinno znajdować się słowo TAK, jeśli Bajtazar może wylądować w stacji numer i lub NIE w przeciwnym wypadku.

Przykład

Dla danych wejściowych:
5
3 1
1 2
5 2
0 1
5 4
poprawną odpowiedzią jest:
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
Wersja do druku