Polish version    English version  
  Historia OI -> X OI 2002/2003


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
Terminarz
Zadania
Wyniki III etapu
Wyniki II etapu
Wyniki I etapu
II Etap
Przepisy
Dla zawodnikow
Przydatne zasoby
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN
X Olimpiada Informatyczna 2002/2003

Zadanie: mas
Autor: Zbigniew Czech
Mastermind II

Zawody II stopnia, dzień próbny  
Plik źródłowy: mas.xxx (xxx=pas,c,cpp)

Alternatywne formaty: PostScript | PDF

Będziemy rozważali ciągi, które spełniają następujące warunki:

  • długość ciągu wynosi u,
  • elementami ciągu są cyfry z zakresu 1-9,
  • wyrazy ciągu się nie powtarzają.

Pojedynczy ciąg będziemy nazywali układem.

Mając dane dwa układy, ich zgodność oceniamy podając dwie liczby. Pierwsza z nich (kolumna A w przykładzie) to suma cyfr, które występują w obu układach i znajdują się na tej samej pozycji w obu ciągach, natomiast druga (kolumna B), to suma cyfr, które występują w obu układach, ale znajdują się na różnych pozycjach.

Mamy dane u układów i podane oceny ich zgodności z pewnym nieznanym układem. Należy podać nieznany układ. Poniżej przedstawiono przykładowe dane i wynik dla u = 3.

Zadanie

Napisz program, który:

  • wczyta opis układów i oceny ich zgodności,
  • znajdzie układ spełniający warunki zadania,
  • wypisze wynik.

Wejście

Twój program powinien czytać opis ze standardowego wejścia. W pierwszym wierszu zapisana jest jedna liczba całkowita u, 1 <= u <= 9. W kolejnych u wierszach opisane są podane układy cyfr oraz ocena ich zgodności z pewnym nieznanym układem, po jednym w wierszu. W każdym z tych wierszy zapisanych jest po u+2 nieujemnych liczb całkowitych pooddzielanych pojedynczymi odstępami. Pierwsza i druga liczba są oceną zgodności danego układu z nieznanym układem. Ostatnie u liczb, to różne cyfry z zakresu 1-9 tworzące dany układ.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na standardowe wyjście u różnych cyfr z zakresu 1-9 tworzących poszukiwany układ, oddzielonych pojedynczymi odstępami.

Możesz założyć, że dla danych testowych istnieje co najmniej jedno rozwiązanie. Jeżeli dla danych wejściowych istnieje wiele pasujących układów, Twój program powinien wypisać tylko jeden z nich.

Przykład

Dla danych wejściowych:

3
4 0 4 9 7
0 10 6 7 4
0 5 9 4 1

poprawnym wynikiem jest:

4 1 6Wersja do druku