X OI, II etap - Ustalenia techniczne i rady dla zawodników

Alternatywne formaty:PS PDF

Można założyć, że:

Rozwiązania mogą:

Rozwiązania muszą:

Rozwiązanie zadań nie mogą:

Kod źródłowy rozwiązania nie może przekraczać 100KB. Po skompilowaniu (w systemie Linux) kod rozwiązania nie może przekraczać 10MB.

Naruszenie powyższych zasad może mieć różne konsekwencje, od nieprzewidywalnego działania programu, do dyskwalifikacji włącznie.

Kompilowanie rozwiązań

Rozwiązania napisane w języku Pascal będą kompilowane w systemie Linux przy użyciu kompilatora Free Pascal Compiler 1.0.6 następującym poleceniem:

ppc386 -O2 -XS abc.pas

Rozwiązania napisane w języku C będą kompilowane w systemie Linux przy użyciu kompilatora GCC 2.95 następującym poleceniem:

gcc -O2 -static -lm abc.c

Rozwiązania napisane w języku C++ będą kompilowane w systemie Linux przy użyciu kompilatora GCC 2.95 następującym poleceniem:

g++ -O2 -static -lm abc.cpp

Użyty język programowania rozpoznawany jest na podstawie rozszerzenia pliku. Nie jest możliwy inny sposób kompilacji (np. przy pomocy plików Makefile). Programy które nie będą kompilować się w podany powyżej sposób nie podlegają ocenie. Na stanowiskach roboczych będzie zainstalowane odpowiednie oprogramowanie umożliwiające użytkownikom systemu Windows na proste zweryfikowanie rozwiązań w systemie Linux.

Rady dla uczestników