X OI - Skład Komitetu Głównego

dr hab. Krzysztof Diks
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
przewodniczący Komitetu Głównego

prof. dr hab. Zbigniew Czech
Politechnika Śląska

mgr Jerzy Dałek
Ministerstwo Edukacji Narodowej

prof. dr hab. Paweł Idziak
Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagielońskiego

dr Przemysława Kanarek
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Marcin Kubica
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
sekretarz naukowy

Tadeusz Kuran
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
kierownik organizacyjny

dr Krzysztof Loryś
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Jan Madey
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Wojciech Rytter
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Mirosława Skowrońska
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Krzysztof Stencel
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
kierownik Jury

prof. dr hab. Maciej M. Sysło
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
z-ca przewodniczącego

dr Maciej Ślusarek
Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagielońskiego

mgr Krzysztof Święcicki
Ministerstwo Edukacji Narodowej

dr Andrzej Walat
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
z-ca przewodniczącego

dr hab. inż. Stanisław Waligórski
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
członek prezydium Komitetu Głównego

Sekretarzem Komitetu Głównego jest Monika Kozłowska-Zając.


Oficjalny adres komitetu: olimpiada@oeiizk.waw.pl