Polish version    English version  
  Historia OI -> IV OI 1996/1997 -> Zadania


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
Wyniki III etapu
Wyniki II etapu
Wyniki I etapu
Zadania
Regulamin
Zasady organizacji
Wskazówki
Terminarz
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN
IV Olimpiada Informatyczna 1996/97

Zadanie: LIC
Autor: Wojciech Rytter
LICZBA ZBIORÓW n-k-SPECJALNYCH

Zawody III stopnia  
Plik źródłowy: LIC.??? (np. pas, c, cpp)
Plik wykonywalny: LIC.exe
Plik wejściowy: LIC.in
Plik wyjściowy: LIC.out

Mówimy, że zbiór liczb naturalnych X jest n-k-specjalny, gdy:

  1. każdy element x należący do X jest liczbą naturalną spełniającą nierówność 1 <= x <= n,
  2. suma wszystkich liczb należących do X jest większa od k,
  3. X nie zawiera żadnej pary kolejnych liczb naturalnych.

Zadanie

Napisz program, który:
  • wczytuje z pliku tekstowego LIC.IN dwie liczby naturalne n oraz k,
  • znajduje liczbę wszystkich zbiorów n-k-specjalnych,
  • zapisuje wynik w pliku tekstowym LIC.OUT.

Wejście

W pierwszym wierszu pliku tekstowego LIC.IN są zapisane dwie liczby naturalne n oraz k oddzielone pojedynczym odstępem, gdzie 1 <= n <= 100, 0 <= k <= 400.

Wyjście

W pierwszym wierszu pliku tekstowego LIC.OUT należy zapisać jedną liczbę całkowitą nieujemną — liczbę wszystkich zbiorów n-k-specjalnych dla danych n oraz k.

Przykład

Dla pliku tekstowego LIC.IN:
5 6
poprawnym rozwiązaniem jest plik tekstowy LIC.OUT
3

Twój program powinien szukać pliku LIC.IN w katalogu bieżącym i tworzyć plik LIC również w bieżącym katalogu. Plik zawierający napisany przez Ciebie program w postaci źródłowej powinien mieć nazwę LIC.???, gdzie zamiast ??? należy wpisać co najwyżej trzyliterowy skrót nazwy użytego języka programowania. Ten sam program w postaci wykonalnej powinien być zapisany w pliku LIC.EXE.
Wersja do druku