Polish version    English version  
  Historia OI -> IV OI 1996/1997 -> Zadania


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
Wyniki III etapu
Wyniki II etapu
Wyniki I etapu
Zadania
Regulamin
Zasady organizacji
Wskazówki
Terminarz
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN
IV Olimpiada Informatyczna 1996/97

Zadanie: PAL
Autor: Tomasz Śmigielski
PALIWO

Zawody II stopnia  
Plik źródłowy: PAL.??? (np. pas, c, cpp)
Plik wykonywalny: PAL.exe
Plik wejściowy: PAL.in
Plik wyjściowy: PAL.out

Firma transportowa X otrzymała nowe zlecenie; będzie dostarczała paczki z miasta A do miasta B. Paczki będą przewożone samochodami firmy. Na trasie AB jest wiele stacji benzynowych oferujących paliwo po różnych cenach. Pierwsza z nich znajduje się na początku trasy. Wszystkie samochody firmy X zużywają jednakowo standardową jednostkę paliwa na przejechanie jednej mili, ale mają różne pojemności zbiorników. Koszt paliwa potrzebnego do przejechania trasy AB zależy od pojemności zbiornika na paliwo w samochodzie i wybranego planu tankowania paliwa na stacjach leżących wzdłuż trasy. Zakładamy, że na każdej stacji jest zawsze wystarczająco dużo paliwa, by kierowca mógł napełnić zbiornik do pełna oraz że leżą one dostatecznie gęsto, aby każdy samochód firmy X mógł przejechać całą trasę.

Zadanie

Napisz program, który:
  • wczytuje z pliku tekstowego PAL.IN następujące dane:
    • pojemność zbiornika na paliwo w samochodzie,
    • liczbę stacji benzynowych na trasie AB,
    • cenę paliwa na każdej stacji oraz odległości między kolejnymi stacjami,
  • znajduje minimalny koszt tankowania paliwa na trasie AB dla samochodu o danej pojemności zbiornika,
  • zapisuje wynik w pliku tekstowym PAL.OUT.

Wejście

W pierwszym wierszu pliku tekstowego PAL.IN jest zapisana pojemność p zbiornika samochodu. Jest to liczba całkowita spełniająca nierówność 1 < p <= 1000000.

W drugim wierszu jest zapisana liczba n stacji benzynowych na trasie AB. Jest to liczba całkowita spełniająca nierówność 1 < n <= 1000000.

W każdym z kolejnych n wierszy jest zapisana para liczb całkowitych dodatnich, oddzielonych pojedynczym odstępem ci, di. Liczba ci - to cena standardowej jednostki paliwa na stacji i (licząc od A do B), zaś di - to odległość tej stacji w milach od następnej stacji w kierunku B (dn - to odległość ostatniej stacji od końca trasy AB). Liczby te spełniają nierówności: 1 <= ci <= 1000, 1 <= di <= 1000000.

Długość trasy AB (suma di) jest nie większa niż 1000000.

Wyjście

W pliku tekstowym PAL.IN należy zapisać jedną liczbę całkowitą - minimalny koszt tankowania paliwa na trasie AB dla samochodu o danej pojemności zbiornika.

Przykład

Dla pliku PAL.IN
40
3
2 10
1 15
2 5
poprawnym rozwiązaniem jest plik PAL.OUT:
40

Twój program powinien szukać pliku PAL.IN w katalogu bieżącym i tworzyć plik PAL.OUT również w bieżącym katalogu. Plik zawierający napisany przez Ciebie program w postaci źródłowej powinien mieć nazwę PAL.???, gdzie zamiast ??? należy wpisać co najwyżej trzyliterowy skrót nazwy użytego języka programowania. Ten sam program w postaci wykonalnej powinien być zapisany w pliku PAL.EXE.
Wersja do druku