Polish version    English version  
  Historia OI -> IV OI 1996/1997 -> Zadania


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
Wyniki III etapu
Wyniki II etapu
Wyniki I etapu
Zadania
Regulamin
Zasady organizacji
Wskazówki
Terminarz
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN
IV Olimpiada Informatyczna 1996/97

Zadanie: REZ
Autor: Wojciech Guzicki
REZERWACJA SAL WYKŁADOWYCH

Zawody III stopnia  
Plik źródłowy: REZ.??? (np. pas, c, cpp)
Plik wykonywalny: REZ.exe
Plik wejściowy: REZ.in
Plik wyjściowy: REZ.out

Rozporządzamy jedną salą wykładową. Wykładowcy, którzy chcą korzystać z sali, składają zamówienia określając czas rozpoczęcia i zakończenia wykładu. Układamy plan wykorzystania sali akceptując pewne wykłady i odrzucając inne, tak aby czas wykorzystania sali był jak najdłuższy. Zakładamy, że w momencie zakończenia jednego wykładu może się rozpocząć następny wykład.

Zadanie

Napisz program, który:
  • wczytuje z pliku tekstowego REZ.IN zamówienia wykładowców,
  • oblicza maksymalny czas wykorzystania sali (przy odpowiednio ułożonym planie wykładów),
  • zapisuje wynik w pliku tekstowym REZ.OUT.

Wejście

W pierwszym wierszu pliku tekstowego REZ.IN jest zapisana jedna liczba całkowita dodatnia n <= 10000. Jest to liczba zamówień.

W każdym z kolejnych n wierszy są zapisane dwie liczby całkowite p oraz k, oddzielone pojedynczym odstępem spełniające nierówności 0 <= p < k <= 30000. Jest to zamówienie na salę wykładowš w przedziale czasu od p do k.

Wyjście

W pierwszym wierszu pliku tekstowego REZ.OUT należy zapisać maksymalny czas wykorzystania sali.

Przykład

Dla pliku tekstowego REZ.IN:
12
1 2
3 5
0 4
6 8
7 13
4 6
9 10
9 12
11 14
15 19
14 16
18 20
poprawnym rozwiązaniem jest plik tekstowy REZ.OUT
16

Twój program powinien szukać pliku REZ.IN w katalogu bieżącym i tworzyć plik REZ.OUT również w bieżącym katalogu. Plik zawierający napisany przez Ciebie program w postaci źródłowej powinien mieć nazwę REZ.???, gdzie zamiast ??? należy wpisać co najwyżej trzyliterowy skrót nazwy użytego języka programowania. Ten sam program w postaci wykonalnej powinien być zapisany w pliku REZ.EXE.
Wersja do druku