Polish version    English version  
  Obozy Olimpiady


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
III obóz 2002
IV obóz 2003
V obóz 2004
VI obóz 2005
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN
III Obóz im. A. Kreczmara 2002

Zadanie: e
Autor: Tomasz Malesiński
E: Hetmany

dzień czwarty 9 sierpnia 2002
Plik źródłowy: e.??? (np. pas, c, cpp)
Plik wejściowy: e.in
Plik wyjściowy: e.out

Jak wiadomo hetman w szachach atakuje figury w ośmiu kierunkach (góra, dół, lewo, prawo i cztery kierunki ukośne) i nie może przeskakiwać przez zajęte pola, więc atakuje tylko pierwszą figurę w każdym kierunku. Dana jest szachownica, na której pewne pola są już zajęte przez inne figury. Należy tak poustawiać pewną liczbę hetmanów na wolnych polach, aby liczba par wzajemnie atakujących się hetmanów była największa. Bierzemy pod uwagę pary nieuporządkowane, tzn. pary różniące się tylko kolejnością uważamy za identyczne.

Zadanie

Napisz program, który:

  • wczyta z pliku e.in opis szachownicy i liczbę hetmanów,
  • obliczy maksymalną liczbę par wzajemnie atakujących się hetmanów,
  • zapisze wynik w pliku e.out.

Wejście

W pierwszym wierszu pliku e.in znajdują się cztery liczby całkowite pooddzielane pojedynczymi spacjami: w, h, n, m (3 <= w,h <= 7, 2 <= n <= wh-m, n <= 7, 0 <= m <= wh-2), oznaczające odpowiednio szerokość i wysokość szachownicy, liczbę hetmanów do ustawienia i liczbę zajętych pól. W następnych m wierszach są po dwie liczby całkowite xi i yi, 1 <= xi <= w, 1 <= yi <= h. Są to współrzędne (pozioma i pionowa) i-tego zajętego pola.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu pliku e.out powinna znaleźć się jedna liczba całkowita - maksymalna liczba par wzajemnie atakujących się hetmanów.

Przykład

Dla pliku wejściowego e.in:

4 5 5 2
2 2
2 5

poprawną odpowiedzią jest plik wyjściowy e.out:

8Wersja do druku