• Współorganizatorzy XXII OI
  2015-09-30 Anna Michalska
  Kategorie:
  • XXI OI
  • XXII OI

 • BOI 2015
  2015-04-21 Jakub Radoszewski
  Kategorie:
  • XXII OI

  Już za tydzień w Józefowie pod Warszawą rozpocznie się tegoroczna Bałtycka Olimpiada Informatyczna. Weźmie w niej udział oficjalna reprezentacja Polski (6 zawodników) i druga reprezentacja złożona z 4 zawodników. Wszyscy nasi reprezentanci są uczniami klas niższych niż maturalne - życzymy im powodzenia! Więcej informacji na stronie http://boi2015.mimuw.edu.pl.

 • Wyniki XXII Olimpiady Informatycznej
  2015-04-20 Jakub Radoszewski
  Kategorie:
  • XXII OI

  Pojawiły się wyniki finału XXII Olimpiady Informatycznej. Gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym finalistom!

 • Rozpoczęcie zawodów III stopnia XXII Olimpiady Informatycznej
  2015-04-13 Monika Kozłowska-Zając
  Kategorie:
  • XXII OI

  Uroczystość rozpoczęcia zawodów III stopnia (finałowych) XXII Olimpiady Informatycznej odbędzie się 15 kwietnia 2015 roku, o godz. 9:00, w sali 9b, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Ilji Miecznikowa 1. Po uroczystości odbędą się zawody próbne w laboratoriach Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2.

 • Wyniki II etapu XXII OI 2014/2015
  2015-02-21 Jakub Radoszewski
  Kategorie:
  • XXII OI

  Ranking zawodów II stopnia znajduje się pod tym adresem.

 • Próg do III etapu
  2015-02-20 Jakub Radoszewski
  Kategorie:
  • XXII OI

  Do zawodów III stopnia zostaną zakwalifikowani wszyscy zawodnicy, którzy w zawodach II stopnia uzyskali co najmniej 80 punktów. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy!

  Jednocześnie informujemy, że w przypadku zadania TRZ limity czasowe w testach 4 i 5 powodowały przyznanie zbyt małej liczby punktów rozwiązaniom o złożoności O(n log n). Po uzupełnieniu przez Jury zestawu rozwiązań wzorcowych Komitet Główny postanowił zwiększyć limity czasowe dla tych dwóch testów, odpowiednio do 5 i do 10 sekund. Raporty z ponownej oceny wszystkich rozwiązań pojawią się w SIO 2 wraz z rankingiem ok. godz. 20.00. A zatem wszyscy zawodnicy, którzy po ponownej ocenie rozwiązań zadania TRZ uzyskają łącznie co najmniej 80 punktów, zostaną zakwalifikowani do finału Olimpiady.

 • Dokumenty na II etap
  2015-01-27 Jakub Radoszewski
  Kategorie:
  • XXII OI

  Pojawił się Ogólny plan zawodów II stopnia. Uczestników zawodów II stopnia zachęcamy do zapoznania się zawczasu z dokumentami, tzn. przede wszystkim z:

  Są także dostępne dokumenty pomocne w obsłudze systemu Linux na II etapie, tj. Wybrane polecenia oraz Krótki podręcznik użytkownika systemu Linux

© Anna Michalska
Uniwersytet Warszawski