Polish version    English version  
 


 News
 About Olympic
 History of OI
 OI books
 National team
 Olympic camps
 Photo gallery
 Links
 SIO
 MAIN
This document is not available in English version.

III Obóz im. A. Kreczmara 2002

Zadanie: ogr
Autor: Marcin Stefaniak
Ogród

dzień pierwszy 5 sierpnia 2002
Plik źródłowy: ogr.??? (np. pas, c, cpp)
Plik wejściowy: ogr.in
Plik wyjściowy: ogr.out

Architekt Numernabis buduje pałac dla Cezara. Rzecz jasna, taki pałac nie może się obejść bez wspaniałego kolistego ogrodu. W ogrodzie wytyczono ścieżki. Ścieżki spotykają się w skrzyżowaniach. Każda ścieżka łączy dwa różne skrzyżowania albo prowadzi od skrzyżowania do jednego z wyjść z ogrodu. Do każdego z wyjść prowadzi dokładnie jedna ścieżka. Z jednego skrzyżowania prowadzi najwyżej jedna bezpośrednia ścieżka do wyjścia. Ścieżki nie przecinają się, nie ma też tuneli ani estakad. Z każdego skrzyżowania można dojść wzdłuż ścieżek do każdego innego skrzyżowania oraz do wyjścia.

Poletka między ścieżkami mogą być obsadzone palmami, kwiatami albo też oliwkami (na więcej nie pozwala klimat i umiejętności Numernabisa). Każde poletko będzie obsiane jednym rodzajem roślinności.

Ponieważ są 3 rodzaje roślin, więc Numernabis (a jest on nowoczesnym architektem) zaplanował, że w każdym skrzyżowaniu zejdą się dokładnie 3 ścieżki. Co więcej, zamierza on tak rozplanować roślinność, żeby w każdym skrzyżowaniu spotykały się pola obsiane wszystkimi trzema rodzajami roślin ozdobnych. Coś mu jednak nie wychodzi, może nie da się tego zrobić?

Pomóż biednemu Numernabisowi i uratuj go od krokodyli! Napisz program, który wyznaczy, czy dla danego planu ogrodu da się tak posadzić rośliny, jak wymaga nowoczesna sztuka konstruowania ogrodów.

Wejście

W pliku ogr.in znajduje się opis ogrodu:

  • W pierwszym wierszu znajduje się liczba całkowita n (1 <=
  • n <= 10000) oznaczająca liczbę skrzyżowań ogrodu. Skrzyżowania ponumerowane są od 1 do n.
  • W każdym z kolejnych n wierszy znajdują się trzy liczby całkowite x, y, z rozdzielone pojedynczymi odstępami (0 <= x,y,z <= n). Liczby w wierszu o numerze i+1 oznaczają, dokąd prowadzą ścieżki z i-tego skrzyżowania, podane zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przy tym 0 oznacza, że dana ścieżka prowadzi do wyjścia, a każda inna liczba oznacza nr skrzyżowania.

Wyjście

Plik wyjściowy ogr.out powinien zawierać odpowiedź - jedno słowo TAK lub NIE, będące odpowiedzią na pytanie, czy w ogrodzie da się tak posadzić roślinność, jak chce architekt.

Przykład

Dla pliku wejściowego ogr.in:

4
0 2 4
1 0 3
2 0 4
1 3 0

poprawną odpowiedzią jest plik wyjściowy ogr.out:

TAKPrint friendly version