Polish version    English version  
  About Olympic


 News
 About Olympic
About contest
Problems
Problems archive
 History of OI
 OI books
 National team
 Olympic camps
 Photo gallery
 Links
 SIO
 MAIN
This document is not available in English version.

[ OI ]
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY INFORMATYCZNEJ

Olimpiada Informatyczna

  Olimpiada Informatyczna jest organizowana przy współudziale
[ Asseco Poland S.A. ]

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą, której uczestnicy muszą się wykazać wieloma umiejętnościami informatycznymi. Rozwiązanie zadania olimpijskiego polega na wyłuskaniu i wyspecyfikowaniu rzeczywistego problemu algorytmicznego ukrytego w treści zadania, dyskusji możliwych rozwiązań (algorytmów) i wyborze tego najwłaściwszego, dobraniu odpowiednich struktur danych, zaprogramowaniu rozwiązania w wybranym języku programowania oraz dokładnym przetestowaniu otrzymanego programu. Etapy rozwiązywania zadania olimpijskiego są rzeczywistymi etapami rozwiązywania problemów, na jakie napotyka w swojej pracy każdy informatyk.

Zadania olimpijskie nie są łatwe, ale są ciekawe, pouczające i przynoszą wiele satysfakcji wszystkim, którzy próbują się z nimi zmierzyć.

Oficjalny adres Olimpiady Informatycznej:

Olimpiada Informatyczna,
OEIiZK
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa
 
tel. (0 22) 626 83 90
fax. (0 22) 626 92 50
olimpiada@oi.edu.pl

XVI Olimpiadę Informatyczną wspierają następujące instytucje
Print friendly version