Polish version    English version  
  History of OI -> XVI OI 2008/2009 -> For contestants


 News
 About Olympic
 History of OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
Schedule
Problems
Regulations
Stage I - results
Stage II - results
Stage III - results
Stage II
Stage III
For contestants
Helpful resources
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 OI books
 National team
 Olympic camps
 Photo gallery
 Links
 SIO
 MAIN
This document is not available in English version.

Wskazówki dla uczestników


  • Aby Twoje rozwiązanie mogło zostać właściwie ocenione, zastosuj się do ustaleń zawartych w "Zasadach organizacji zawodów" i treściach zadań.
  • Przestrzegaj dokładnie warunków określonych w treści zadania, w szczególności wszystkich reguł dotyczących nazw plików.
  • Twój program powinien czytać dane ze standardowego wejścia i zapisywać dane wyjściowe na standardowe wyjście, chyba że dla danego zadania wyraźnie napisano inaczej.
  • Należy założyć, że dane testowe są bezbłędne, zgodne z warunkami zadania i podaną specyfikacją wejścia. Twój program nie musi tego sprawdzać.
  • Nie przyjmuj żadnych założeń, które nie wynikają z treści zadania.
  • Staraj się dobrać taką metodę rozwiązania zadania, która jest nie tylko poprawna, ale daje wyniki w jak najkrótszym czasie.
  • Ocena za rozwiązanie zadania jest określana na podstawie wyników testowania programu i uwzględnia poprawność oraz efektywność metody rozwiązania użytej w programie. W szczególności programy poprawne, lecz działające zbyt długo - zwłaszcza dla dużych rozmiarów danych - mogą zostać ocenione nisko.
  • Koniecznie zapoznaj się z materiałami dostępnymi w witrynie Olimpiady: www.oi.edu.pl.
  • Nie udostępniaj innym swoich rozwiązań zadań przed upływem godziny zakończenia zawodów. Chroń je przed niepowołanym dostępem. Jeśli ktoś wyśle skradzione Tobie lub udostępnione przez Ciebie rozwiązania zadań, zostaniesz zdyskwalifikowany.
  • Z uwagi na zwiększenie efektywności strumieni w kompilatorze G++ od wersji 3.4, istnieje możliwość ich używania w rozwiązaniach zadań, bez obawy przekroczenia limitu czasu na operacjach wejścia/wyjścia. W tym celu, należy na samym początku programów używających strumieni wyłączać synchronizację wejścia/wyjścia przy użyciu ios_base::sync_with_stdio(0);. Przykładowe programy można znaleźć w sekcji PrzykładyPrint friendly version