Polish version    English version  
  Historia OI -> X OI 2002/2003 -> Zadania


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
Terminarz
Zadania
Wyniki III etapu
Wyniki II etapu
Wyniki I etapu
II Etap
Przepisy
Dla zawodnikow
Przydatne zasoby
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN
X Olimpiada Informatyczna 2002/2003

Zadanie: cia
Autor: Krzysztof Sikora
Ciągi bez zająknięć

Zawody I stopnia  
Plik źródłowy: cia.xxx (xxx=pas,c,cpp)

Rozważamy ciągi liter. Powiemy, że ciąg x1x2...xn zawiera zająknięcie, jeśli napotykamy w nim dwa, następujące bezpośrednio po sobie, wystąpienia takiego samego podciągu. Tzn. jeśli dla pewnych i i j (1 <= i < j <= (n+i+1)/2) zachodzi: xi = xj, xi+1 = xj+1, ..., xj-1 = x2j-i-1.

Interesują nas n-elementowe ciągi bez zająknięć o minimalnej liczbie liter.

Przykład

Dla n=3 wystarczą dwie litery, powiedzmy a i b. Mamy dokładnie dwa 3-elementowe ciągi bez zająknięć złożone z takich liter: aba i bab. Dla n = 5 potrzebne są już 3 różne litery. Na przykład abcab jest trójliterowym ciągiem bez zająknięć. W ciągu babab mamy dwa zająknięcia: ba i ab.

Zadanie

Napisz program, który:

  • wczyta długość ciągu n,
  • obliczy n-elementowy ciąg bez zająknięć o minimalnej liczbie różnych liter,
  • wypisze wynik.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia zapisana jest jedna dodatnia liczba całkowita n, 1 <= n <= 10000000.

Wyjście

Twój program powinien pisać na standardowe wyjście. W pierwszym wierszu powinna zostać wypisana jedna dodatnia liczba całkowita k, równa minimalnej liczbie różnych liter, które muszą wystąpić w n-elementowym ciągu nie zawierającym zająknięć.

W drugim wierszu należy wypisać obliczony ciąg bez zająknięć, jako słowo złożone z n małych liter alfabetu angielskiego, od litery a do k-tej litery alfabetu. Jeżeli istnieje wiele takich ciągów, Twój program powinien wypisać jeden z nich.

Możesz przyjąć, że 26 liter wystarczy.

Przykład

Dla danych wejściowych:

5

poprawnym wynikiem jest:

3
abcabWersja do druku