Polish version    English version  
  Historia OI -> X OI 2002/2003 -> Zadania


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
Terminarz
Zadania
Wyniki III etapu
Wyniki II etapu
Wyniki I etapu
II Etap
Przepisy
Dla zawodnikow
Przydatne zasoby
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN
X Olimpiada Informatyczna 2002/2003

Zadanie: cze
Autor: Marcin Kubica
Czekolada

Zawody I stopnia  
Plik źródłowy: cze.xxx (xxx=pas,c,cpp)

Dana jest tabliczka czekolady złożona z m*n cząstek. Czekoladę należy połamać na pojedyncze cząstki. Kawałki czekolady możemy łamać wzdłuż pionowych i poziomych linii (zaznaczonych na rysunku liniami przerywanymi) wyznaczających podział czekolady na cząstki. Jedno przełamanie kawałka czekolady wzdłuż wybranej pionowej lub poziomej linii dzieli ten kawałek na dwa mniejsze. Każde przełamanie kawałka czekolady jest obarczone pewnym kosztem wyrażającym się dodatnią liczbą całkowitą. Koszt ten nie zależy od wielkości łamanego kawałka, a jedynie od linii wzdłuż której łamiemy. Oznaczmy koszty łamania wzdłuż kolejnych pionowych linii przez x1, x2, ..., xm-1, a wzdłuż poziomych linii przez y1, y2, ..., yn-1. Koszt połamania całej tabliczki na pojedyncze cząstki to suma kosztów kolejnych przełamań. Należy obliczyć minimalny koszt połamania całej tabliczki na pojedyncze cząstki.

Czekolada z przykładu

Przykładowo, jeżeli połamiemy czekoladę przedstawioną na rysunku, najpierw wzdłuż linii poziomych, a następnie każdy z otrzymanych kawałków wzdłuż linii pionowych, to koszt takiego połamania wyniesie y1+y2+y3+4*(x1+x2+x3+x4+x5).

Zadanie

Napisz program, który:

  • wczyta liczby x1, x2, ..., xm-1 i y1, y2, ..., yn-1,
  • obliczy minimalny koszt połamania całej tabliczki na pojedyncze cząstki,
  • wypisze wynik.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia zapisane są dwie dodatnie liczby całkowite m i n oddzielone pojedynczym odstępem, 2 <= m,n <= 1000. W kolejnych m-1 wierszach zapisane są liczby x1, x2, ..., xm-1, po jednej w wierszu, 1 <= xi <= 1000. W kolejnych n-1 wierszach zapisane są liczby y1, y2, ..., yn-1, po jednej w wierszu, 1 <= yi <= 1000.

Wyjście

Twój program powinien pisać na standardowe wyjście. W pierwszym i jedynym wierszu Twój program powinien wypisać jedną liczbę całkowitą - minimalny koszt połamania całej tabliczki na pojedyncze cząstki.

Przykład

Dla danych wejściowych:

6 4
2
1
3
1
4
4
1
2

poprawnym wynikiem jest:

42Wersja do druku