Polish version    English version  
  Historia OI -> IV OI 1996/1997 -> Zadania


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
Wyniki III etapu
Wyniki II etapu
Wyniki I etapu
Zadania
Regulamin
Zasady organizacji
Wskazówki
Terminarz
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN
IV Olimpiada Informatyczna 1996/97

Zadanie: TRO
Autor: Wojciech Guzicki
TRÓJKĄTY JEDNOBARWNE

Zawody III stopnia  
Plik źródłowy: TRO.??? (np. pas, c, cpp)
Plik wykonywalny: TRO.exe
Plik wejściowy: TRO.in
Plik wyjściowy: TRO.out

W przestrzeni rozmieszczono n punktów w taki sposób, że żadne trzy z nich nie są współliniowe. Następnie każdą parę tych punktów połączono odcinkiem i każdy odcinek pokolorowano na czarno albo na czerwono. Trójkątem jednobarwnym nazwiemy każdy trójkąt mający wszystkie trzy boki tego samego koloru. Mamy daną listę wszystkich czerwonych odcinków. Chcemy znaleźć liczbę wszystkich trójkątów jednobarwnych.

Zadanie

Napisz program, który:
  • wczytuje z pliku tekstowego TRO.IN: liczbę punktów, liczbę odcinków czerwonych oraz ich listę,
  • znajduje liczbę trójkątów jednobarwnych,
  • zapisuje wynik w pliku tekstowym TRO.OUT.

Wejście

W pierwszym wierszu pliku tekstowego TRO.IN jest zapisana jedna liczba całkowita n spełniająca nierówności 3 <= n <= 1000. Jest to liczba punktów.

W drugim wierszu pliku tekstowego TRO.IN jest zapisana jedna liczba całkowita m spełniająca nierówności 0 <= m <= 250000. Jest to liczba odcinków czerwonych.

W każdym z kolejnych m wierszy są zapisane dwie liczby całkowite p oraz k, oddzielone pojedyńczym odstępem i spełniające nierówność: 1 <= p < k <= n. Są to numery wierzchołków będących końcami kolejnego odcinka czerwonego.

Wyjście

W pierwszym wierszu pliku tekstowego TRO.OUT należy zapisać jedną liczbę całkowitą — liczbę trójkątów jednobarwnych.

Przykład

Dla pliku tekstowego TRO.IN:
6 
9
1 2
2 3
2 5
1 4
1 6
3 4
4 5
5 6
3 6
poprawnym rozwiązaniem jest plik tekstowy TRO.OUT
2

Twój program powinien szukać pliku TRO.IN w katalogu bieżącym i tworzyć plik TRO.OUT również w bieżącym katalogu. Plik zawierający napisany przez Ciebie program w postaci źródłowej powinien mieć nazwę TRO.???, gdzie zamiast ??? należy wpisać co najwyżej trzyliterowy skrót nazwy użytego języka programowania. Ten sam program w postaci wykonalnej powinien być zapisany w pliku TRO.EXE.
Wersja do druku