Polish version    English version  
 


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN
XI Olimpiada Informatyczna 2003/2004

Zadanie: szn

Sznurki

Zawody I stopnia  
Plik źródłowy: szn.xxx (xxx=pas,c,cpp)
Limit pamięci: 32 MB

Przedsiębiorstwo String-Toys S.A. zwróciło się do Ciebie o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu. String-Toys S.A. chce produkować ze sznurka modele spójnych grafów acyklicznych.

Każdy graf składa się z wierzchołków i pewnej liczby krawędzi łączących różne wierzchołki. Ten sam wierzchołek może być połączony z wieloma innymi wierzchołkami. Graf jest spójny i acykliczny, gdy od każdego wierzchołka można przejść do każdego innego wierzchołka wędrując po krawędziach i co więcej, bez zawracania można to zrobić dokładnie na jeden sposób.

Wierzchołki grafów mają być modelowane przez węzły zawiązane na kawałkach sznurka, a krawędzie przez odcinki sznurka pomiędzy węzłami. Każdy węzeł może być wynikiem zasuplenia kawałka sznurka lub związania w tym samym miejscu wielu kawałków. Ze względów technicznych koszty produkcji zależą od liczby kawałków sznurka użytych do wykonania modelu, oraz od długości najdłuższego z kawałków. (Każda krawędź ma długość 1. Długość sznurka użytego do zrobienia węzłów jest pomijalna.)

Zadanie

Zadanie polega na napisaniu programu, który:

  • wczyta ze standardowego wejścia opis spójnego grafu acyklicznego, który ma być modelowany,
  • obliczy:
    • minimalną liczbę kawałków sznurka potrzebnych do wykonania modelu,
    • zakładając, że liczba kawałków sznurka jest minimalna, minimalną długość najdłuższego kawałka sznurka potrzebnego do wykonania modelu.
  • wypisze dwie obliczone liczby na standardowe wyjście.

Wejście

Pierwszy wiersz zawiera jedną dodatnią liczbę całkowitą n - liczbę wierzchołków w grafie, 2 <= n <= 10 000. Wierzchołki są ponumerowane od 1 do n. Kolejne n - 1 wierszy zawiera opisy krawędzi, po jednej w wierszu. Każdy z tych wierszy zawiera parę liczb całkowitych a i b oddzielonych pojedynczym odstępem, 1 <= a, b <= n, a <> b. Para taka reprezentuje krawędź łączącą wierzchołki a i b.

Wyjście

Twój program powinien wypisać w pierwszym wierszu wyjścia dwie liczby całkowite k i l oddzielone pojedynczym odstępem: k powinno być minimalną liczbą kawałków sznurka potrzebnych do wykonania modelu grafu, a l powinno być minimalną długością najdłuższego kawałka sznurka (zakładając, że zużyliśmy k kawałków sznurka).

Przykład

Dla danych wejściowych:

9
7 8
4 5
5 6
1 2
3 2
9 8
2 5
5 8

poprawnym wynikiem jest:

4 2

Przykład
Wersja do druku