Grzegorz Milka
Osiągnięcia:
  • Finał XVII OI 2009/2010 : laureat II miejsca