Jan Wróbel
Osiągnięcia:
  • Finał IX OI 2001/2002 : laureat III miejsca
© Anna Michalska
Uniwersytet Warszawski