Sylwiusz Czado
Osiągnięcia:
  • Nagrodzeni nauczyciele 2022/2023 : Nagroda III stopnia za osiągnięcia znaczące