Wiktor Janas
Osiągnięcia:
  • Finał XVI OI 2008/2009 : laureat II miejsca
© Anna Michalska
Uniwersytet Warszawski