Wiktor Siatkowski
Osiągnięcia:
  • Finał XXVIII OI 2020/2021 : laureat III miejsca