• Program stypendialny dla nauczycieli
  2024-03-09 Natalia Miszkiewicz
  Kategorie:
  • XXXI OI

  Szanowni Państwo,
  Komitet Główny Olimpiady Informatycznej zaprasza do zapoznania się z zasadami wyłaniania laureatów nagród-stypendiów dla nauczycieli za pracę z uczniami uzdolnionymi informatycznie (edycja 2023/2024).

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: szczegóły

  Program stypendialny dla nauczycieli

 • Próg do finału
  2024-02-23 Jakub Radoszewski
  Kategorie:
  • XXXI OI

  Do III etapu zostali zakwalifikowani wszyscy uczestnicy i uczestniczki, którzy w II etapie zdobyli co najmniej 204 punkty. Gratulujemy!

  A oto lista finalistów i finalistek XXXI Olimpiady Informatycznej!

 • OPP
  2024-01-30 Jakub Radoszewski
  Kategorie:
  • XXXI OI

  Od roku 2009 Fundacja Rozwoju Informatyki jest organizatorem Olimpiady Informatycznej dla uczniów szkół średnich, a od roku 2019 – Olimpiady Informatycznej Juniorów dla uczniów szkół podstawowych. Podstawowe finansowanie obu olimpiad jest zapewniane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niestety to finansowanie nie w pełni pokrywa koszty organizacji olimpiad, w szczególności odnoszących się do organizacji drugich i trzecich etapów. Tymczasem Komitety Główne tych olimpiad dążą do tego, by umożliwić jak największej liczbie uczestników i uczestniczek udział w drugim etapie (w okręgach), gdyż takie doświadczenie daje młodzieży silną motywację do rozwoju. Ponadto finansowanie MEN nie uwzględnia innych działań edukacyjnych związanych z olimpiadami, w tym tak ważnych jak obozy naukowo-treningowe dla uczestników i uczestniczek olimpiad. Ponadtrzydziestoletnie doświadczenie Olimpiady Informatycznej pokazuje, że takie obozy pełnią wprost nieocenioną rolę w rozwoju młodych talentów informatycznych oraz nawiązywaniu środowiskowych kontaktów, które procentują w przyszłym zawodowym i osobistym życiu ich uczestników i uczestniczek.

  W roku 2023 Fundacja Rozwoju Informatyki uzyskała status organizacji pożytku publicznego, który umożliwia jej zbieranie funduszy na działalność statutową. W roku 2024 pragniemy przeprowadzić pierwszą taką zbiórkę, a zebrane środki przeznaczyć na wspieranie organizacji obu olimpiad oraz na towarzyszącą im działalność edukacyjną, w tym obozy naukowo-treningowe dla uczestników i uczestniczek olimpiad, przede wszystkim finalistów i finalistek.

  Liczymy przede wszystkim na liczny odzew byłych uczestników i uczestniczek olimpiad, którzy wiedzą najlepiej, co daje start w takich zawodach. Zapraszamy też do wsparcia naszych inicjatyw wszystkich przyjaciół olimpiad informatycznych. Ze swojej strony obiecujemy dzielić się informacjami o wydarzeniach i sukcesach związanych z naszymi olimpiadami.

  Zachęcamy do przekazywania 1,5% podatku dla Fundacji Rozwoju Informatyki, KRS 0000025627, pisząc w polu "cel szczegółowy" odpowiednio "Olimpiada Informatyczna" albo "Olimpiada Informatyczna Juniorów", wskazując tym samym, która olimpiada i towarzysząca jej działalność edukacyjna ma być objęta wsparciem. Zachęcamy też do wpłacania darowizn na nr konta: 33 1240 1037 1111 0011 3285 6396.

  Powyższe informacje są też dostępne pod adresem https://oi.edu.pl/l/opp.

 • Dokumenty na II etap
  2024-01-29 Jakub Radoszewski
  Kategorie:
  • XXXI OI

  Oto zestaw dokumentów technicznych na zawody II stopnia XXXI OI. Każdy z zawodników i zawodniczek otrzyma te dokumenty podczas rejestracji.

 • Lista zadań z OI
  2023-12-23 Jakub Radoszewski
  Kategorie:
  • XXXI OI

  W portalu pojawiła się lista wszystkich zadań z OI zawierająca odnośniki do portalu Szkopuł i omówienia rozwiązań.

 • Program stypendialny
  2023-12-19 Jakub Radoszewski
  Kategorie:
  • XXXI OI

  Pojawiły się szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej.

 • Wyniki I etapu XXXI OI 2023/2024
  2023-12-08 Jakub Radoszewski
  Kategorie:
  • XXXI OI

  Do zawodów II stopnia zostali zakwalifikowani wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali co najmniej 180 punktów w zawodach I stopnia. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy!

  Oto lista zakwalifikowanych do zawodów II stopnia.

  Wyniki rozpatrzenia reklamacji prześlemy wszystkim zawodnikom najpóźniej w poniedziałek.