Obóz Naukowo-Treningowy OI

Peprezentanci Polski na olimpiady międzynarodowe biorą udział (nieodpłatnie) w Obozie Naukowo–Treningowym im. Antoniego Kreczmara (ONTAK), który odbywa się w czasie wakacji.

Do nieodpłatnego udziału w Obozie mogą zostać zaproszeni także inni finaliści, którzy nie są w ostatniej programowo klasie swojej szkoły, w zależności od uzyskanych wyników.

W 2023 r. ONTAK odbył się w Białym Dunajcu.