Omówienie zadania Skarb (III etap XXXI OI)

Pierwsze podejście - rozwiązanie losowe

Zadawanie pytań o losowe względnie pierwsze liczby z przedziału \([1, n]\) pozwala zdobyć trochę punktów. Może mieć ono pewne problemy, gdy \(x\) jest mały (a \(n\) duże), ponieważ może ciągle dostawać odpowiedzi typu "\(\texttt{/"\)", które nie będą dawać dużo informacji. Aby sobie z tym poradzić warto wzbogacić to rozwiązanie o zadawanie pytań o małe liczby naturalne.

Żeby znaleźć rozwiązania pasujące do zadanych zapytań, w przypadku małych \(n\) wystarczające jest trzymanie liczby wszystkich liczb spełniających dotychczasowe warunki. Aby poradzić sobie z większymi liczbami, przydatne jest Chińskie Twierdzenie o Resztach . Warto również zawuażyć, że odpowiedzi typu "\(\texttt{/}\)" tak na prawdę nakładają ograniczenia dolne i górne na wynik.

Przy dobrej implementacji takie rozwiązanie pozwala zdobyć około 25 punktów.

Rozwiązanie pierwiastkujące:

W tym rozwiązaniu będziemy starać się odtworzyć zapis binarny liczby \(x\). Zauważmy, że jeżeli zapytamy o \(2^k\), to:

 • w przypadku odpowiedzi \(\texttt{%}\) dowiemy się jakie jest \(k\) ostatnich bitów \(x\)
 • w przypadku odpowiedzi \(\texttt{/}\) dowiemy się jakie jest \(64-k\) pierwszych bitów \(x\)

 

Wybierając odpowiednio parametr \(k\), program z każdym zapytaniem będzie poznawał połowę bitów odpowiedzi, których jeszcze nie zna. Dokładniej, jeżeli zna \(a\) początkowych oraz \(b\) końcowych bitów wyniku, a nie zna środkowych \(c = 64 - a - b\), to zapyta o \(2^{b + c/2}\). Wtedy, zgodnie z poprzednią obserwacją, niezależnie od odpowiedzi poznamy dodatkowe \(c/2\) bitów.

Po 6 takich zapytaniach zostanie nam jeden bit, którego nie znamy, czyli dwie możliwe odpowiedzi. Możemy wtedy zapytać o większą z nich, dostając jednoznaczną odpowiedź. Daje to rozwiązanie z pesymistyczną ilością 7 zapytań na ostatnim podzadaniu.

Takie rozwiązanie pozwala zdobyć 74 punkty.

Rozwiązanie wzorcowe:

Aby przekształcić rozwiązanie pierwiastkujące, skorzystamy z następującej obserwacji:

 

 • Jeżeli aktualnie zbiór możliwych odpowiedzi tworzy \(A\) kolejnych liczb dających tę samą restę z dzielenia przez \(B\), gdzie \(A < B\), to każda z tych możliwości ma inną część całkowitą oraz inną resztę z dzielenia przez \(B-1\). Zatem w takim wypadku wystarczy nam jedno zapytanie o tę liczbę.

 

Jeżeli będziemy korzystać z powyższej obserwacji, to pytanie o \(2^{b+c/2}\) może już nie być optymalne. Zamiast tego możemy rozważyć zapytanie o \(2^{b+d}\) dla dowolnego \(d \in [1, c-1]\). Aby dowiedzieć się, jak dokładnie zadawać pytania, możemy użyć programowania dynamicznego. Niech \(\texttt{dp[a][b]}\) oznacza minimalną liczbę ruchów potrzebną do wygranej znając \(a\) pierwszych oraz \(b\) ostatnich bitów wyniku. Wtedy \[ \texttt{dp[a][b]} = \begin{cases} 1 & \text{jeżeli $64 - a - b < b$ lub $a + b >= 63$} \\ 1 + \min_d(\max(\texttt{dp[a][b+d]}, \texttt{dp[64-b-d][b]})) & \text{w przeciwnym przypadku} \end{cases} \]

Empirycznie sprawdzając ile wynosi \(\texttt{dp[0][0]}\), dowiadujemy się, że zadanie da się rozwiązać w czterech pytaniach. Zawartość tablicy \(\texttt{dp}\) pozwala dowiedzieć się jakie konkretne pytania zadać.

 

Rozwiązanie alternatywne - drzewo decyzyjne

Kluczem w tym rozwiązaniu jest obserwacja, że jeżeli znamy część całkowitą z dzielenia przez 4, to możemy wygrać w 2 ruchy (napierw pytając o 2, a następnie o większą z możliwości które zostaną).

Rozważmy następujące drzewo decyzyjne zapytań.

             div A  +-------+  mod A
        +------------------|  A  |------------------+
        |         +-------+         |
   div 4 +-------+ mod 4             div E +-------+ mod E
  +-------|  4  |-------+           +-------|  E  |-------+
  |    +-------+    |           |    +-------+    |
wygrana          |           |            |
+2 kroki          |           |            |
         div B +-------+ mod B    +-------+        +-------+
        +-------|  B  |-------+   |  F  |        |  G  |
        |    +-------+    |   +-------+        +-------+
        |            |
      +-------+        +-------+
      |  C  |        |  D  |
      +-------+        +-------+

Liczby \(A, \ldots, G\) to jeszcze nieznane stałe. Zaraz dobierzemy je tak, by zachować następującą własność:

 • Jeżeli dostaliśmy wcześniej odpowiedź \(\texttt{%}\) na zapytanie o liczbę \(M\), to później będziemy zadawać pytania jedynie o liczby względnie pierwsze z \(M\).

Teraz będziemy zadawać pytania, schodząc po drzewku decyzyjnym. Będziemy pamiętać: resztę z dzielenia \(x\) przez \(P\), gdzie \(P\) jest iloczynem liczb ze wszystkich zapytań, dla których dostaliśmy odpowiedź \(\texttt{%}\); i wartość \(\lfloor x/Q \rfloor\) dla najmniejszego \(Q\), dla którego dostaliśmy tę odpowiedź. Zauważmy, że jeśli \(P \geq Q\), to możemy odzyskać \(x\) bez zadawania dalszych pytań.

Spróbujmy odtworzyć, jakie powinny być kolejne stałe:

 • Zacznijmy od \(C\). Chcemy, żeby:
  • \(C\) było jak największe,
  • \(C < B < A\),
  • by dało się odzyskać poprawne \(x\) po wszystkich zapytaniach.
  W tej ścieżce znamy resztę z dzielenia \(x\) przez \(4\) oraz znamy część całkowitą z dzielenia \(x\) przez \(C\), więc \(C \leq 4\). Ale też \(C\) musi być względnie pierwsze z \(4\), więc po prostu \(C = 3\).
 • W przypadku \(B\), spójrzmy na ścieżkę kończącą się w \(C\). Znamy resztę z dzielenia \(x\) przez \(12\) oraz część całkowitą z dzielenia \(x\) przez \(B\), więc zgodnie z zasadami (\(B \leq 12\) oraz B względnie pierwsze z 12) weźmy na przykład \(B = 11\).
 • Dla \(D\) znamy resztę z dzielenia \(x\) przez \(44\) oraz część całkowitą z dzielenia \(x\) przez \(D\), wieć wybierzmy \(D = 43\).
 • Znając całe lewe poddrzewo, możemy dobrać \(A\). Będąc w wierzchołku \(D\) znamy resztę z dzielenia \(x\) przez 1892 oraz część całkowitą dzielenia \(x\) przez \(A\), więc wybierzmy \(A = 1891\).
 • Przyjrzyjmy się prawemu poddrzewu, zakładając że \(F < E\). Jak dostaniemy odpowiedź dzielenia w \(F\), to będziemy znać resztę z dzielenia \(x\) przez \(1891\) oraz część całkowitą z dzielenia \(x\) przez \(F\), więc weźmy \(F = 1890\).
 • W takim razie jak dostaniemy odpowiedź modulo przez \(F\), to będziemy znać resztę z dzielenia \(x\) przez \(3573990\) oraz część całkowitą dzielenia \(x\) przez \(E\), więc wybierzemy \(E = 3573989\).
 • Jak rozważymy część całkowitą z dzielenia przez \(G\), to do tej pory będziemy znać resztę z dzielenia \(x\) przez \(6758413199\). Zatem możemy wziąć \(G=6758413198\).
 • Z kolei w przypadku reszty z dzielenia przez \(G\), znamy w sumie resztę z dzielenia \(x\) przez \(45676148961659000402 > 2^{64}\), więc rzeczywiście wygraliśmy.

Teraz wystarczy zadać odpowiednie pytania i wywnioskować odpowiedź.