Przykłady rozwiązań zadań

Kwadrat (skrót: kwa)

Treść zadania

Napisz program, który wczytuje ze standardowego wejścia liczbę całkowitą x (-100 ≤ x ≤ 100) i wypisuje na standardowe wyjście jej kwadrat.

Rozwiązanie w C++ (plik kwa.cpp)

 #include <cstdio>
 using namespace std;
 
 int main()
 {
  int liczba;
  scanf("%d", &liczba);
  printf("%d\n", liczba * liczba);
  return 0;
 }

Rozwiązanie w C++ z użyciem strumieni (plik kwa.cpp)

 #include <iostream>
 using namespace std;
 
 int main()
 {
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  int liczba;
  cin >> liczba;
  cout << liczba * liczba << "\n";
  return 0;
 }

Rozwiązanie w Pythonie (plik kwa.py)

print(pow(int(input()), 2))

W przypadku używania wyłącznie strumieni wyłączenie synchronizacji wejścia/wyjścia przy pomocy polecenia ios_base::sync_with_stdio(0);  oraz cin.tie(0); jest konieczne ze względów wydajnościowych. Polecamy także używać "\n" zamiast endl.

Odwrotność (skrót: odw)

Treść zadania

Napisz program, który wczytuje ze standardowego wejścia jedno słowo długości od 1 do 100 znaków i wypisuje na standardowe wyjście słowo o odwrotnej kolejności liter.

Rozwiązanie w C++ (plik odw.cpp)

#include <cstdio>
#define MAX_DLUGOSC 100
using namespace std;

int main()
{
 char slowo[MAX_DLUGOSC+1];
 int i;
 scanf("%s", slowo);
 for(i = 0; slowo[i] != 0; ++i);
 while(i--)
  printf("%c", slowo[i]);
 printf("\n");
 return 0;
}

Rozwiązanie w C++ z użyciem strumieni (plik odw.cpp)

#include <iostream>
#define MAX_DLUGOSC 100
using namespace std;

int main()
{
 ios_base::sync_with_stdio(0);
 cin.tie(0);
 char slowo[MAX_DLUGOSC+1];
 int i;
 cin >> slowo;
 for(i = 0; slowo[i] != 0; ++i);
 while(i--)
  cout << slowo[i];
 cout << "\n";
 return 0;
}

Rozwiązanie w Pythonie (plik odw.py)

slowo = input()
for i in reversed(range(len(slowo))):
  print(slowo[i], end ='')
print()

lub:

print(input()[::-1])