Komitet Główny Olimpiady

mgr Szymon Acedański
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
kierownik techniczny

dr Piotr Chrząstowski-Wachtel
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Zbigniew Czech
Politechnika Śląska

prof. dr hab. Krzysztof Diks
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
przewodniczący Komitetu Głównego

dr hab. inż. Piotr Formanowicz
Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. Paweł Idziak
Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
zastępca przewodniczącego

dr Przemysława Kanarek
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
zastępca przewodniczącego

   dr Barbara Klunder
   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Monika Kozłowska-Zając
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
sekretarz Komitetu Głównego

dr Marcin Kubica
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
sekretarz naukowy

Tadeusz Kuran
kierownik organizacyjny
współtwórca OI

mgr Anna Kwiatkowska
Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

prof. dr hab. Krzysztof Loryś
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Jan Madey
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

mgr Jakub Radoszewski
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
kierownik Jury

prof. dr hab. Wojciech Rytter
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Krzysztof Stencel
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Maciej M. Sysło
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
powołał OI

dr Maciej Ślusarek
Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

mgr Krzysztof J. Święcicki
współtwórca OI

dr Tomasz Waleń
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. inż. Stanisław Waligórski, prof. UW
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
członek prezydium Komitetu Głównego
współtwórca OI