Komitety okręgowe Olimpiady

Komitet Okręgowy w Białymstoku

 • Przewodniczący:
  dr hab. inż. Marek Krętowski, prof. PB (Politechnika Białostocka)
 • Zastępca przewodniczącego:
  dr inż. Krzysztof Jurczuk (Politechnika Białostocka)
 • Sekretarz:
  Jacek Tomasiewicz (Codility)
 • Członkowie:
  • Joanna Bujnowska (studentka Uniwersytetu Warszawskiego)
  • Adam Iwaniuk (student Uniwersytetu Warszawskiego)
  • Adrian Jaskółka (student Uniwersytetu Warszawskiego)
  • mgr inż. Konrad Kozłowski (Politechnika Białostocka)
 • Siedziba Komitetu Okręgowego:
  Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45a.

Górnośląski Komitet Okręgowy

 • Przewodniczący:
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech (Politechnika Śląska w Gliwicach)
 • Zastępca przewodniczącego:
  dr inż. Krzysztof Simiński (Politechnika Śląska w Gliwicach)
 • Członkowie:
  • mgr inż. Tomasz Drosik (Politechnika Śląska w Gliwicach)
  • dr inż. Jacek Widuch (Politechnika Śląska w Gliwicach)
 • Siedziba Komitetu Okręgowego:
  Politechnika Śląska w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16.

Komitet Okręgowy w Krakowie

 • Przewodniczący:
  prof. dr hab. Paweł Idziak (Katedra Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Zastępca przewodniczącego:
  dr Maciej Ślusarek (Katedra Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Sekretarz:
  mgr Monika Gillert (Katedra Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Członkowie:
  • mgr Piotr Bejda (Katedra Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  • dr Iwona Cieślik (Katedra Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  • dr Grzegorz Gutowski (Katedra Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  • mgr Andrzej Pezarski (Katedra Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Siedziba Komitetu Okręgowego:
  Katedra Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  30-387 Kraków, ul. Łojasiewicza 6.
 • Strona internetowa Komitetu Okręgowego:
  http://www.tcs.uj.edu.pl/OI/

Pomorski Komitet Okręgowy

 • Przewodniczący:
  prof. dr hab. inż. Marek Kubale (Politechnika Gdańska)
 • Zastępca przewodniczącego:
  dr hab. Andrzej Szepietowski (Uniwersytet Gdański)
 • Sekretarz:
  mgr Marcin Jurkiewicz (Politechnika Gdańska)
 • Członkowie:
  • dr hab. inż. Dariusz Dereniowski, prof. PG (Politechnika Gdańska)
  • dr inż. Michał Małafiejski (Politechnika Gdańska)
  • dr inż. Krzysztof Ocetkiewicz (Politechnika Gdańska)
  • mgr inż. Ryszard Szubartowski (III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni)
  • dr Paweł Żyliński (Uniwersytet Gdański)
 • Siedziba Komitetu Okręgowego:
  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
  80-952 Gdańsk Wrzeszcz, ul. Gabriela Narutowicza 11/12.

Komitet Okręgowy w Poznaniu

 • Przewodniczący:
  dr inż. Szymon Wąsik (Politechnika Poznańska)
 • Zastępca przewodniczącego:
  dr inż. Maciej Antczak (Politechnika Poznańska)
 • Sekretarz:
  mgr Karolina Zwiewka
 • Członkowie:
  • dr inż. Maciej Miłostan (Politechnika Poznańska)
  • mgr inż. Bartosz Zgrzeba (Politechnika Poznańska)
 • Siedziba Komitetu Okręgowego:
  Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 2.
 • Strona internetowa Komitetu Okręgowego:
  www.cs.put.poznan.pl/oi/

Komitet Okręgowy w Toruniu:

 • Przewodniczący:
  prof. dr hab. Grzegorz Jarzembski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Zastępca przewodniczącego:
  dr Bartosz Ziemkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Sekretarz:
  dr Kamila Barylska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Członkowie:
  • dr Łukasz Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • mgr Marek Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • dr Marcin Piątkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Siedziba Komitetu Okręgowego:
  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18.

Komitet Okręgowy w Warszawie

 • Przewodniczący:
  dr Jakub Pawlewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Zastępca przewodniczącego:
  dr Tomasz Idziaszek (Codility)
 • Sekretarz:
  mgr Monika Kozłowska-Zając (OEIiZK w Warszawie)
 • Członkowie:
  • mgr Szymon Acedański (Uniwersytet Warszawski)
  • prof. dr hab. Krzysztof Diks (Uniwersytet Warszawski)
  • dr Jakub Radoszewski (Uniwersytet Warszawski)
 • Siedziba Komitetu Okręgowego:
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie,
  02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 73.

Komitet Okręgowy we Wrocławiu

 • Przewodniczący:
  prof. dr hab. Krzysztof Loryś (Uniwersytet Wrocławski)
 • Sekretarz:
  inż. Maria Woźniak (Uniwersytet Wrocławski)
 • Członkowie:
  • dr Paweł Gawrychowski (Uniwersytet Wrocławski)
  • prof. dr hab. Tomasz Jurdziński (Uniwersytet Wrocławski)
  • dr Rafał Nowak (Uniwersytet Wrocławski)
 • Siedziba Komitetu Okręgowego:
  Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-383 Wrocław, ul. Joliot-Curie 15.