Jury

Pracami Jury podczas XXXI OI kierują Jakub Radoszewski (lider Jury), jego zastępca Tomasz Nowak oraz Paweł Dietrich (lider techniczny). Oto lista Jury:
Mikołaj Bulge
Arkadiusz Czarkowski
Bartłomiej Czarkowski
Mieszko Grodzicki
Adrian Jaskółka
Jakub Kaszycki
Dominik Klemba
Tomasz Kwiatkowski
Mateusz Masiarz
Jan Kanty Milczek
Kacper Misiaszek
Paweł Parys
Jakub Rożek
Maciej Wiśniewski
Franciszek Witt