Zadania XXII OI

Treści zadań są dodawane po kolejnych etapach w serwisie MAIN. Serwis umożliwia także nadsyłanie rozwiązań tych zadań i automatyczne sprawdzanie ich na zestawach testowych użytych podczas zawodów.

© Anna Michalska
Uniwersytet Warszawski