Komitet Główny Olimpiady

mgr Szymon Acedański
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Piotr Chrząstowski-Wachtel
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Zbigniew Czech
Politechnika Śląska

prof. dr hab. Krzysztof Diks
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
przewodniczący Komitetu Głównego

dr hab. inż. Piotr Formanowicz, prof. PP
Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

dr Paweł Gawrychowski
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Paweł Idziak
Katedra Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
zastępca przewodniczącego

dr Tomasz Idziaszek
Codility
sekretarz naukowy

mgr Monika Kozłowska-Zając
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
sekretarz Komitetu Głównego

dr Marcin Kubica
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

Tadeusz Kuran
koordynator Olimpiady
współtwórca OI

dr Anna Kwiatkowska
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

prof. dr hab. Krzysztof Loryś
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Jan Madey
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Jakub Radoszewski
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
zastępca przewodniczącego i kierownik Jury

prof. dr hab. Wojciech Rytter
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Krzysztof Stencel
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Maciej M. Sysło
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
powołał OI

dr Maciej Ślusarek
Katedra Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

   mgr Krzysztof J. Święcicki
   współtwórca OI

dr Tomasz Waleń
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr inż. Szymon Wąsik
Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej